De Gooise Scholen Federatie bestaat uit negen scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek. Negen scholen, ieder met een eigen gezicht. We vinden elkaar in onze missie en kernwaarden. We inspireren elkaar en leren van en met elkaar om het beste uit onszelf te halen. Wij willen er voor iedereen zijn. En we willen leerlingen helpen een betere wereld te maken. Dat is onze bedoeling en daarom beloven we onze leerlingen verdraaid goed onderwijs.

ONZE CULTUUR IS WAARDEVOL 

Wij streven naar een cultuur waarin we:

  • Elkaar helpen de belofte van verdraaid goed onderwijs waar te maken;
  • Iedere leerling dezelfde kansen bieden, gericht op een brede ontwikkeling (burgerschap). 

Daartoe spelen we een proactieve rol in het leven van onze leerlingen, in samenspraak met onze ouders. De GSF scholen hebben oog voor een duurzaam aanbod in de ontwikkeling van onze leerlingen, onze maatschappij en onze planeet. We dragen onze kernwaarden uit.

WE STAAN DUS VOOR 

  • Goed werkgeverschap en vitaal werknemerschap
  • Het delen van kennis, kunde en ervaring tussen onze scholen
  • Een kennis-, informatie- en expertisenetwerk
  • Een (pro)actieve rol in het onderwijslandschap

Wat wij onze leerlingen met verdraaid goed onderwijs beloven, is een andere bril en een ander gezichtspunt. Onze eerste blik is altijd gericht op het belang van de leerling, daarna volgt pas een blik op de regels. Het vraagt stoutmoedigheid om te durven doen wat de bedoeling is. Om tussen de regels door te zien wat telt.

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

Over de GSF

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws